sąšvelnis

sąšvelnis \ Bendroji  informacija \ Kirčiuota forma: są́švelnis Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių, plg. anglų k. hedge, hedging. Pateikta: 2014 01 30. Atnaujinta: 2014 06 16. \ Reikšmė ir vartosena \ Apibrėžtis: kalbos priemonių naudojimas norint sušvelninti turinio kategoriškumą arba išreikšti kalbėtojo požiūrį į sakomus dalykus. Vartojimo sritis: kalbotyra \ Vartosenos pavyzdžiai \ 1-as pavyzdys: Tyrimas parodė, kad skirtingai nuo Hylando ir Lowo gautų rezultatų, lietuviai, besimokantieji anglų kalbos kaip specialybės, ne tik pasyviai išmoksta sąšvelnius atpažinti tekste, bet ir aktyviai juos vartoja savo produkuojamuose tekstuose, o sąšvelnių dažnumas atitinka patyrusių mokslininkų tekstuose nustatytas sąšvelnių vartojimo tendencijas. Šaltinis: Kalbų studijos Šaltinio rūšis: mokslinis tekstas Metai: 2008 Kita metrika: nr. 13, p. 71-76. Naujažodį pavartojo: Inesa Šeškauskienė Pavyzdį pateikė: Daiva Murmulaitytė (2014 02 04). \ 2-as pavyzdys: Nuo tada, kai amerikiečių mokslininkas G. Lakoff 1972 metais pirmąkart paminėjo terminą „hedging“ (liet. sąšvelniai), susidomėjimas šiuo Lietuvoje dar ir dabar gana nauju reiškiniu nuolat augo. [Išnaša] Lietuvių kalboje nėra oficialiai priimto terminų „hedge“ ir „hedging“ atitikmens. Kol kas vartojami terminai „pasakymo sušvelninimas“ (Ryvitytė 2001), „modalinimas“ (Usonienė 2004), „sąšvelnis“ (Šeškauskienė 2005; Alosevičienė 2006), „apsidraudimas“ (Ryvitytė 2005), „pasaky¬mą švelninančios priemonės“ (Buitkienė 2006). Šaltinis: Kalbotyra Šaltinio rūšis: mokslinis tekstas Metai: 2008 Kita metrika: nr. 58(3), p. 97. Naujažodį pavartojo: Jolanta Šinkūnienė Pavyzdį pateikė: Daiva Murmulaitytė (2014 02 04). \ 3-ias pavyzdys: Straipsnyje aptariamas anglų kalboje gana plačiai nagrinėtas reiškinys, kuris įvardijamas terminais „hedge“ arba „hedging“. Šių terminų vertimas į lietuvių kalbą dar nėra galutinai nusistovėjęs, o mokslinėje literatūroje vartojami terminai: „sąšvelnis“, „pasakymą švelninančios priemonės“, „apsidraudimas“ arba „modalinimas“ – perteikia šio reiškinio esmę, t. y. įvairių kalbinių priemonių naudojimą norint sušvelninti propozicinio turinio kategoriškumą arba išreikšti paties kalbėtojo / autoriaus požiūrį į išsakytus teiginius. […] Sąšvelnių kokybinė ir kiekybinė analizė parodė, kad anglų kalba parašytuose straipsniuose sąšvelniai vartojami dažniau nei lietuviškuose. Šaltinis: Darbai ir dienos (mokslo straipsnio lietuviška santrauka). Šaltinio rūšis: mokslinis tekstas Metai: 2010 Kita metrika: nr. 54. Naujažodį pavartojo: Violeta Kalėdaitė Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 4-as pavyzdys: Sąšvelnių tyrimo rezultatai galėtų praversti baigiamuosius darbus rašantiems studentams ir mokslinio diskurso ypatumų juos mokantiems dėstytojams, pasitarnautų mokslininkams, kuriantiems tekstą anglų kalba, vertėjams ir redaktoriams, savo darbe nuolat susiduriantiems su tarpkalbine ir tarpkultūrine specifika. Šaltinis: vddb.laba.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2011 Kita metrika: ne vėliau kaip. Naujažodį pavartojo: Jolanta Šinkūnienė Pavyzdį pateikė: Daiva Murmulaitytė (2014 02 04).

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.